BARNPROJEKT I KURDISTAN

Bakgrund

Den turkiska staten driver krig i norr och södra Kurdistan (sydöstra Turkiet och norra Irak). Detta krig har pågått i 15 år. Över 2 000 kurdiska byar har jämnats med marken och många andra har avfolkats.

Befolkningen i dessa områden, miljoner civila, har blivit flyktingar i sitt eget land. Detta är inte lösa påståenden, utan upplysningar som bekräftats av ministrar och regeringens talesmän.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

”Det är känt och bör vara en tankeställare att per d.d. spenderar man 20 000 dollar per soldat och år i genomsnitt i världen, men motsvarande siffra för barn är ca. 350 dollar.”

Nu kan du på ett enkelt och smidigt sätt stödja Kurdiska röda Solen genom att swisha en gåva till 123 179 04 76

Kurdiska Röda Solen är beroende av medlemsavgifter och frivilliga gåvor. Här kan du läsa mer om hur du kan stödja oss både som företag och privatperson.

Jag vill donera med kort nu.

Ge en gåva

DINA BIDRAG FÖRÄNDRAR OCH RÄDDAR LIV.

 kr. 
Väj betalningssätt
Personlig Information

Faktureringsuppgifter

Donationstotal: 100 kr. 

Civilbefolkningen, speciellt äldre, kvinnor och barn är de mest utsatta grupperna. Många har blivit tvungna att fly från hem och jord och lever under kritiska förhållanden.

Flykten medför arbetslöshet och stora psykiska påfrestningar, till detta kommer undermåliga bostäder och sanitära förhållanden, samt ekonomiska problem.

Nästan alla barn som är med i detta projekt har mist sina föräldrar eller försörjare i kriget. Många har stora psykiska problem eftersom de inte får den hjälp de behöver.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Förutom de påfrestningar dessa barn redan utsätts för, tvingas de flesta att arbeta under vilka förhållanden som helst. Detta för att bidra med något till familjens ekonomi, försörja överlevande släktingar eller sig själv.

Dessa barn behöver hjälp på en rad områden, som hälsovård, försörjning och undervisning. Det är känt och bör vara en tankeställare att per d.d. spenderar man 20 000 dollar per soldat och år i genomsnitt i världen, men motsvarande siffra för barn är ca. 350 dollar.

Enligt FN’s undersökningar dog ca. 14 miljoner barn i världen på grund av undernäring, sjukdomar och epidemier. Men riktar vi strålkastaren mot barns problem i världen, vedertogs konventionen om barns rättigheter den 26 januari 1990 i FN’s (UNICEF) regi.

Konventionen tillvaratar minderåriga flyktingars behov (§22), beskydd av barn mot övergrepp (§34 och 36), beskydd av barn i krigsområden (§38 och 39), tillvaratagande av funktionshindrade barns behov (§23) och tillvaratagande av minoriteters intressen och behov (§30).

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Fakta och statistik om barnprojektet i Kurdistan

KRH i Tyskland har på bara ett års tid samlat in pengar till och koordinerat hjälp till barn i ett motsvarande projekt för 350 barn. Det finns många fler som behöver hjälp, men detta är vad som varit möjligt att få fram nu.

BARNPROJEKTET som nu inleds av KRH i Oslo är en fortsättning och utvidgning av det redan existerande projektet. De insamlade medlen koordineras och vidarebefordras via huvudkontoret i Tyskland.

BARNPROJEKTET koncentrerar sig kring de turkiska områdena av Kurdistan bygger på en övbersikt över 238 barn som registrerats som hjälpbehövande.

På grund av undantagstillstånd i regionen (östra och sydöstra Turkiet/norra Kurdistan) har har tusentals familjer måst överge sina hem. Barn och ungdomar har måst avbryta sin skolgång eller slutat för att familjen inte längre har ekonomiska möjligjheter att betala skolavgifter. Hänvisningar och sökningar om barn och ungdomar som behöver speciell hjälp har undersökts noga. Upplysningar om dessa barn har inhämtats av KRH och lagts samman med bilder till Människorättsföreningen i Turkiet.

Barnen kommer från följande provinser  Diyarbakir

Sydöstra Turkiet 40 barn Mardin 40 barn Urfa 13 barn Sirnak 31 barn Antep 4 barn Siir 13 barn Batman 12 barn Bingâl 1 barn Elazig 1 barn Vav Östra Turkiet 2 barn Igdir 1 barn Adana Södra Turkiet 5 barn Mersin 2 barn Antalya 5 barn Ankara Mellersta Turkiet 1 barn Istanbul Nordvästra Turkiet 2 barn

I projektet har man valt att stöda de yngsta, d.v.s. att de som är över 16 år inte stöds i denna omgång. Det motsvarar 65 av de som är med i översikten ovan.

Projektet omfattar 182 barn i följande åldersgrupper:
0–6 år 44 barn
7–12 år 75 barn
13–15 år 63 barn
Det är 58 flickor och 124 pojkar.

Projektets kostnader

I detta kostnadsöverslag läggs en grund till utgifter i förbindelse med undervisning/skolgång, hälsovård, mat, kläder och andra nödvändiga utgifter.

För åldersgruppen 0–6 år:
1. Skolmaterial 273. 90 kr. per år
2. Kläder 568. 40 kr. per år
3. Mat 2. 974. 90 kr. per år
4. Hälsovård 248. 30 kr. per år
5. Skolskjuts och fickpengar 926. 70 kr. per år

Totalt per barn 4. 992. 20 kr. per år

För åldersgruppen 7–12 år:
1. Skolmaterial 297. 00 kr. per år
2. Kläder 650. 00 kr. per år
3. Mat 3472. 00 kr. per år
4. Hälsovård 245. 00 kr. per år
5. Skolskjuts och fickpengar 993. 00 kr. per år

Totalt per barn 5. 657 kr. per år

Detta projekt, som omfattar skol- och hälsoservice, mat och kläder för 182 barn i ålders 0–15 år, kommer att kosta 1. 000. 323 kr. per år.

Administrativa kostnader tillkommer. Det är nödvändigt att fackpersonal åker till de mest utsatta provinserna som Diyarbakir, Batman och Adana för att etablera projektet.

Administrativa kommer att utgöra 69. 124 kr.

Projektets totala kostnaden: 1. 069. 447 kr. per år.