Insamlingsstiftelsen Kurdiska Röda Solen
Ankdammsgatan  33
171 43 Solna
Sweden

Organisationsnummer: 802481-5782

Email: info@rojasor.se
Phone: +46-(08)-27 36 85
Fax: +46-(08)-27 36 85