Vår verksamhet

Insamlingsstiftelsen arbetar i dagsläget med direkt distribution av humanitär nödhjälp till flyktingar och andra behövande i Kurdistan. I framtiden kommer vi även att arbeta med att stärka samma människor i Kurdistan i deras egna förmågor att förändra och förbättra sina liv, både genom våra, deras egna och andra organisationers projekt. Läs gärna vår senaste effektrapport från arbetet i Kurdistan nedan.