HUMANITÄR HJÄLP FÖR NÖDLIDANDE BARN
Det 15-ĺriga kriget (1984-1999) i Turkiets kurdiska omrĺde har efterlämnat lĺngtgĺende skador i Kurdistan. Turkiets agerande riktades systematiskt mot den kurdiska civilbefolkningen. Invĺnarna drevs bort frĺn omkring 3000 byar och deras hus förstördes. Hundra tusen tals människor blev utan tak över huvudet och gjordes till flytningar i sitt eget land.

I synnerhet kvinnor, barn och äldre människor drabbades av detta öde. Hundra tusen tals kurdiska familjer är tvingade att leva under presenningar och baracker i de blixt snabbt växande slumomrĺdena i de turkiska storstäderna. Redan traumatiserade av erfarenheten av vĺld och fördrivning, lider dessutom som flytningar av den djupa ekonomiska krisen.
I mĺnga fall mĺste barnen arbeta pĺ grund av familjens ekonomiska nödläge. Om arbetsföra, vuxna familjemedlemmar saknas, mĺste barnen ofta träda i deras ställe och bidragen till familjens uppehälle. Tusentals barn, som lever i en sĺdan situation, mĺste inte bara avstĺ frĺn skolutbildning utav även frĺn andra grundläggande mänskliga rättigheter.

Heyva Sora Kurdisktane har tagit som sin angelägenhet att förbättra dessa människors situation. Hjälp kan ge snabbt och effektivt. De drabbade mĺste befrias frĺn ĺngest, hjälplöshet, ovisshet, perspektivlöshet och förtvivlan. Vi arbetar tillsammans med pĺlitliga turkiska människorättsorganisationer.

Vĺr plikt är att hjälpa
Projektet ”Humanitär” hjälp till nödlidande barn” syftar till att garantera bistĺnd till hjälpbehövande barn, som under det lĺngvariga inbördeskriget i Turkiets kurdiska omrĺden miste en eller bĺda föräldrarna eller vars familjer pĺ grund av nĺgon förälders sjukdom eller krigsfĺngenskap rĺkat i existentiell nöd. Mĺnga av dessa barn försöker sedan deras hemby förstört och de flytt eller fördrivits, överleva i de turkiska storstädernas slumomrĺden tillsammans med den kvarvarande föräldern. De skall ges en Chans till en framtid genom vĺrt stöd.

Projektet skall öppna nya livsperspektiv för barnen och deras föräldrar genom att barnen garanteras skolutbildningen, hälsovĺrd och ett normalt liv. Med data projekt ansluter sig Heyva Sor a Kurdistane till de mĺlsättningar som uttrycks i FN:s Allmänna förklaring om de Mänskliga Rättigheterna av ĺr 1948 och Barn Konventionen frĺn den 20 november 1989 där stĺr:
Minderĺrigas rättigheter och beskydd skall garanteras
Rätten till hälsovĺrd, mat, kläder, bostad, utbildning, familjens säkerhet och ett värdigt liv skall tryggas.

Sedan Heyva Sor a Kurdistane grundades 1993 har inom ramen för detta projekt 1422 behövande barn och deras familjer erhĺllit ekonomiskt bistĺnd om sammanlagt 540.664 euros. I genomsnitt bestĺr en kurdisk av fem eller flera personer uppskattningsvis har allt sĺ minst
7 100 personer berörts av detta bistĺndsprojekt under det gĺngna decenniet.

Projektet är en utmaning
Hittills har bistĺnd kunnat ges bara till ett litet antal barn pĺ grund av begränsade resurser. Heyva Sor a Kurdistane har dock satt mĺlet att garanterat utbildning, mat och hälsovĺrd för minst 300 hjälpbehövande barn. Det är bara möjligt att ĺstadkomma genom en än större generositet frĺn givarna.

Bistĺndsmedel utgörs dess av bidrag frĺn medlemmarna, dess via insamlingsbössor, dels kontakta bidrag mot kvitto direkts pĺ plats eller genom insättning pĺ särskils insamlingskonto. Vĺrt mĺl därutöver att utveckla förbindelser med andra nationella och internationella humanitära hjälp organisationer och att uppnĺ ett samarbeta om det hjälp projekt.

Ansökan om hjälp
Ansökan om hjälp kan ske via brev, fax, e-post eller telefon. Vi skickar dĺ ett ansökningsformulär till den sökande. Ansökningsformulär kan ocksĺ erhĺllas hos människorättsföreningen i Turkiet (IHD), och andra civila organisationer sĺsom flyktingföreningen (Göc-Der), Fackföreningar, kommuner osv. med sätta i Turkiet

I fyllda ansökningsformulär med fotografi av barnet kan som regel skickas med post till oss. Ansökningarna prövas av Heyva Sor a Kurdistanes styrelse. Utbetalningarna överförs i princip till ett bankkonto i varje barns namn att disponeras av dess förmyndare. Om ett bankkonto- oavsett orsak – inte kan öppnas, transfereras beloppen via postanvisning eller överlämnas av en förtroendeperson utsedd av Heyva Sor a Kurdistane. Dĺ det är dyrt att överföra pengar sker transfereringarna i 3-mĺnadersintervall.

Kontroll
Kontroller genomförs delvis med hjälp av ovannämnda turkiska organisationer och och av vĺra lokala medarbetare. Kontrollerna avser att lämnade uppgifter i ansökan är riktiga, och att de utbetalade beloppen används för avsett ändamĺl.

Bistĺndsbeloppen varierar med barnets ĺlder enligt följande:

Genomsnittsbelopp/ĺr 0 – 6 ĺr 7 – 16 ĺr
Kläder och skor 100 150
Mat 350 300
Hälsa 150 50
Skolmateriel – 100

Omkostnader för projektet

Följande omkostnader är nödvändiga för att kunna genomföra projektet:

Administration (Hyra, telefon, fax, porto omkostnader för en medarbetare som behandlar bidragsansökningarna 19 euros / per ĺr och barn
Engĺngskostnader Resor, traktamente, logi, telefon, fax etc) 30 euros / barn
Bankomkostnader 7.50 euros / transaktion

Exempel pĺ barn som Heyva Sor a Kurdistane hjälper
Evin O. Lever nu med sin mor och fyra syskon i den sydturkiska storstaden Mersin. Hennes far och en bror befinner sig i turkiskt fängelse, en annan bror anses som ”försvunnen” sedan nio ĺr. Det är högs troligt att han föll offer för turkiska dödsskvadroner. En syster sköts av turkiska säkerhetsstyrkor. Evin O. Fĺr för närvarande ekonomiskt bistĺnd med 50 euros per mĺnad. Det gör att hon och hennes smĺsyskon kan gĺ i skolan.

11-ĺrige Firat O. För ekonomiskt stöd av Heyva Sor a Kurdistane med 50 euros per mĺnad sedan 1999.

Hans pappa och hans tvĺ äldre bröder dödades under 1990-talet. Tvĺ andra bröder sitter fängslade. Sedan deras by i Hilvan-regionen förstörts och de fördrivits därifrĺn bor Firat O. Med sin mamma och fyra syskon nu i Adana i södra Turkiet.