Detta är en översättning av ett brev daterat den 9 maj 1998 från Suleymania till Kurdiska Röda Halvmånens högkvarter i Europa

Vårt sjukhus finns i förhyrda lokaler; det består av 15 rum och täcker inte på långa vägar våra patienters krav och behov. Sjukhusets materiella försörjning är mycket dålig, men vi gör så gott vi kan med de medel som står oss till buds. Vi lägger in nödfallen, de övriga behandlas i öppenvård. vi ger medicinsk behandling till 200 – 300 personer varje dag.

Vår nuvarande sjukhusutrustning ser ut följande sätt:

1. Röntgenapparat (gammal)
2. Syrgasapparat
3. Andningsapparatur
4. Steriliseringsutrustning
5. Autoklav
6. Benborr
7. Centrifug
8. Mikroskop
9. Operationsbord (gammalt)
10. Operationsinstrument (3 uppsättningar)
11. Syrgastuber (4)
12. Kylskåp (2)
13. Tvättmaskin
14. TV-apparat
15. Bårar (2)

För närvarande arbetar 2 läkare, 2 sjuksköterskor och 3 biträden vid sjukhuset. Antalet sängplater inklusive hängmattor (30) uppgår till 60. Övriga patienter sover på golvet. I allmänhet behandlar vi alla sjukdomar och skador, men särskilt arbetar vi med arm-, ben-, bröst- och muskelskador samt hudskador. Till det har vi en atelje där vi tillverkar och reparerar arm- och benproteser.

Aktuella brådskande behov:

1. Elektrisk nervstimulator
2.Mätapparatur för EKG.
3. Hydrauliskt operationsbord
4. Autoklav, steriliseringsapparat
5. Generator
6. Ultraljudsutrustning för fysioterapi
7. Massageapparat (vibrator)
8. fysioterapiutrustning (cyklar)
9. Rullstolar
10. Operationsinstrument
11. Röntgenapparat
12. Tandläkarutrustning (komplett)
13 Verktyg för borttagande av gips
14. Operationsprojektor och lampor för operationsbelysning
15. Stetoskop och utrustning för blodtrycksmätning
16. Materiel för blodvärdesanalys

Dessutom är vi i mycket brådskande behov av preparat för allmän- och lokalanestesi, röntgenfilm, förbandsmaterial, medel för sårdesinficering, allmän antibiotika, serum mot skorpion- och ormbett, medel mot högt blodtryck, medel mot mag-tarmsjukdomar, medel mot blås- och urinvägssjukdomar, medel mot reumatiska sjukdomar samt medel för att bota hudsjukdomar och barnsjukdomar.

Vi behöver också allmänpreparat för smärtlindring, medicinska handeböcker på turkiska språket, över huvud taget medicinsk litteratur (Engelska/turkiska) med praktisk orientering. Vårt sjukhus stöds finansiellt då och då av Kurdiska Röda Halvmånen. För övrigt står vi själva för alla kostnader. Skulle vi inte erhålla finansiellt stöd av andra organisationer i utlandet måste vi själva ordna finansiering som uppgår till

USA- dollar 10. 000 per månad för att täcka våra kostnader.

 yekdesign8.gif (4948 bytes)