Kurdistans Röda Halvmånes projekt för att bekosta skolgången för barnen i Artrush

Projektets namn:
Projektet för förbättring av skol för barnen i Artrush.

Projektets syfte:

1- Sedan 12 år tillbaka pågår det ett krig i norra Kurdistan som medfört mänskliga, ekonomiska och psykiska tragedier. Mest utsatta är barnen vilka lidit de största förlusterna. Dessa människor flydde p.g.a. kriget i norr till söder, till ”området ovanför 36 breddgraden kontrollerad av FN”. Deras antal uppgår till ca 15 700. Målet är att bekosta barnens utbildning.

2- Hittills har endast FN hjälpprojekt i flyktingförläggningen. Fyra föreningar sköter organiseringen. QANDIL sköter hälsofrågorna 4-RS sköter bevattningen. Endast FNs matransoner delas ut, vilket visar hur svårt flyktingarna har det. Ransonen består av 7 kg mjöl, 900 g linser, 900 g smör och 300 g socker per månad och person. Ransonerna räcker knappt till, vilket ofta leder till oroligheter. När det t.ex.kommer in 100 pennor till skolan blir det problem när de ska uppdelas. Det är svårt att få barnen att samsas. Det finns fler liknande problem.

En av de viktigaste frågorna är just utbildningen. Det finns en skola i förläggningen som utbildar på kurdiska och förra året bedrev ca 950 barn sin utbildning här. Det finns 16 klasser och 27 lärare på skolan och lågstadiet pågår i 3 år. Under det här året ska lågstadiet förlängas till 4 år. Skolan består av tält. Materiella, belysning och värme kvarstår som stora problem. I några klasser är stolar och bord tillverkade av lera. I denna skola som också består av mellan- och högstadie, bedrivs ämnen på kurdiska och turkiska med det latinska alfabetet som matematik, geografi, musik, historia och idrott. Lärarna är själva flyktingar. Det är framför allt utbildade och före detta lärare som lär ut. Utbildningssystemet är nybildat. Speciellt ämnena kurdiska och historia har man själv bestämt. Det främsta problemet är att det inte finns tillräckligt med pennor och material. Barnen har svåra problem eftersom det inte finns tillräckligt med böcker.. Projektets främsta mål är att fullborda allt som fattas och att möjliggöra en mänsklig och tillräcklig utbildning.

Eftersom det inte finns någon möjlighet för flyktingarna att arbeta för att tjäna pengar, är de beroende av hjälp. Som Kurdistans Röda Halvmåne anser vi att projektet är ett måste som vi framför till Er.

Projektets juridiska sida

Enligt FNs konvention om mänskliga rättigheter paragraf 1, 2, 3, 7, 22, 25, 26, och UNICEFs konvention om barns rättigheter paragraf 22, 23, 24, 30, 34, 36, 38 har man i enighet med dessa tagit beslut. Vissa av dessa paragrafer lyder kortfattat:

FNs Mänskliga Rättigheter Allmänna Fördrag: paragraf 2 ”…folket, medborgare av landet eller området självständigt, eller osjälvständigt….eller genom att ta hänsyn till dess begränsning, får det inte förekomma politiska, juridiska eller p.g.a dess internationella ställning någon åtskillnad”.

UNICEFs fördrag om barns rättigheter: paragraf 28 ”Staten ansvarar för barnens rätt till utbildning och driver det likformigt”.

a- Grundutbildning ett måste och kostnadsfritt. paragraf 30 ”alla barn ska ha rätt till egen social tro och rätt att utöva det”.

Projektets tidslängd

Läsåret 1996-1997 avslutas 12 december 1997 varför projektet ska täcka kostnaderna tills dess.

Angående projektets begränsning

P.g.a krigets svårigheter, de människor som tvingats fly från norra till södra Kurdistan, och som lever under FN beskydd, har tvingats till Artrush. Därför är det viktigt att hjälpa dessa människor med de förnödenheter de behöver. Det grymma kriget har medfört att utbildningsmöjligheten omöjliggjorts och att även ekonomiska möjligheter omöjliggjorts varför detta projekt är en nödvändighet för barnen i Artrush. Ett av de främsta problemen i flyktinglägret är just utbildningsproblemet. Detta projekt genomförs för att, om än lite, täcka kostnaderna för de 1200 barnen, 27 lärarna och 16 klasserna för läsåret 1996-1997 och som en hjälp för att lösa denna viktiga fråga.

Statistik angående barn läsåret 1996-1997

1- Totalt antal barn är runt 3 000. Läsåret 1995-1996 gick 950 av dessa i skolan.

a- 420 av 950 barn var mellan 7-12 år.

b- 530 av 950 barn var melan 13-16 år.

2- Dessas könsfördelning:

a- 380 flickor

b- 570 pojkar

3- 1 200 barn väntas delta i studierna läsåret 1996-1997.

a- 417 flickor

b- 783 pojkar

Projektets kostnad

I dessa siffror har hänsyn tagits till föregående årets och nödvändiga kostnader.

1- Genomsnittliga kostnader per barn och år (1995 gick 950 barn i skolan).

Kataloger och material för att främja intelligensen 100 Skr.

Penna, färg, sudd, linjal o.s.v 100 Skr.

Väska, häften, böcker 200 Skr.

Totalt: 400 Skr. (950 X 400 = 380 000 Skr)

2- Genomsnittliga kostnader för lärarna (27 lärare).

Matematik läroböcker 150 Skr.

Lärarens lärohäften 200 Skr.

Lärarens skåp 250 Skr.

Fysik skåp 300 Skr.

Läraresstol och bord 250 Skr.

Skrivmaskin 400 Skr.

Läraresanteckningsböcker 30 Skr.

Totalt: 1580 Skr. (1580 X 27 = 42 660 Skr.)

3- Skolan består av 16 klasser. En klass fungerar som mellanstadie och en som dagis. 1 klass genomsnittliga kostnad.

Lampor 20 st 50 Skr.

Kamin 2 st 1 000 Skr.

Stolar 60 st 15 000 Skr.

Tavla 1 st 500 Skr.

Bord 60 st 20 000 Skr.

Kritor 10 pkt 200 Skr.

Kartor (lågstadie) 5 st 500 Skr.

Kartor (mellanstadie) 5 st 500 Skr.

Barnleksaker (dagis) 2 500 Skr.

Total 40 250 Skr (40 250 X 16 = 644 000 Skr)

 

4- KRHs i Europa utvalda barnböcker och läroböcker. Kostnad 

Skratt och gråt 50stx50kr. = 2500 Kr.

Kurdistan (historia) 50 st x 40 kr. = 2000 kr

Kurdistansgeografi 50 st x 40 kr. = 2000 kr

Kurdistans geografi 50 st x 40 kr. = 2000 kr.

Rindo kokar soppa 100 st x 50 kr. = 5000 kr.

Rindo bygger koja 100 st x 50 kr. = 5000 kr.

Rindo och bilen 100 st x 50 kr. = 5000 kr.

Rindo och orkestern 100 st x 50 kr. = 5000 kr.

Rindo och telefonen 100 st x 50 kr. = 5000 kr.

Rindo och Sevran 100 st x 50 kr. = 5000 kr.

Rindo och Misko 100 st x 50 kr. = 5000 kr.

Soro på semester 100 st x 50 kr. = 5000 kr.

Soro 100 st x 50 kr. = 5000 kr.

I vårt hem 100 st x 50 kr. = 5000 kr.

Rävens jägare 100 st x 50 kr. = 5000 kr.

Folksagor 100 st x 50 kr. = 5000 kr.

Råttornas triumf 75 st x 50 kr. = 3750 kr.

Cembeli 50 st x 50 kr. = 2500 kr.

Barnens rosengård 50 st x 40 kr. = 2000 kr.

Att lära sig kurdiska 100 st x 40 kr. = 4000 kr.

Kurdiska namn 50 st x 25 kr. = 1250 kr.

Kurday (bildbok) 100 st x 25 kr. = 2500 kr.

Folkets liv (roman) 100 st x 40 kr. = 4000 kr.

Bedirxans (historia) 50 st x 100kr. = 5000 kr.

Cigerxwin (litteratur) 50 st x 50 kr. = 2500 kr.

Lekolin 1 (grammatik) 100 st x 50 kr. = 5000 kr.

Xwendin Ronahî ye 500 st x 50 kr. = 25000 kr.

Em Bixwîni 500 st x 50 kr. = 25000 kr.

Pirtûka Wenc ABC 500 st x 50 kr. = 25000 kr.

ABC 2 500 st x 30 kr. = 15000 kr.

Bixwîne Binivîsîne 500 st x 30 kr. = 15000 kr.

Pencînaya Peyvan 1 500 st x 30 kr. = 15000 kr.

Pencînaya Peyvan 2 500 st x 30 kr. = 15000 kr.

Kurdiska – Turkiska lexikoner 200 st x 40 kr. = 8000 kr.

Världs atlas 200 st x 40 kr. = 8000 kr.

Totalt: 252 000 Skr.  

Projektets totala kostnad : 1 318 660 Skr.

Kurdiska Röda Halvmånen