Stiftelsen Kurdiska Röda solen(tidigare Kurdiska röda halvmånen), på kurdiska Roja Sor a Kurdistanê är en frivilligorganisation som arbetar i flera västeuropeiska länder med nödhjälp till alla bosatta i de kurdiska områden i Mellanöstern.

Kurdiska Röda halvmånen grundades den 24 augusti år 1993 i Sverige. På grund av påtryckningar från turkiska staten tvingades organisationen nyligen byta namn från Kurdiska Röda Halvmånen(KRH) till Stiftelsen Kurdiska Röda solen(KRS).

Kurdiska Röda solen/halvmånen är idag den enda hjälporganisationen som hjälper flyktingar, föräldralösa barn och fattiga människor i alla fyra delar i Kurdistan.

I organisationens emblem ingår den kurdiska röda solen tillsammans med en kartbild av Kurdistan, ett område som bebos mestadels av kurder men politiskt är delat mellan fyra nationer.

När den kurdiska Röda halvmånen grundades bedrev den turkiska staten ett hänsynslöst krig mot det kurdiska folket i Kurdistan. Kriget som den turkiska staten bedrev skördade många liv, lämnade många skadade bakom sig och förorsakade stora skadegörelser i Kurdistan.

Kurderna har ännu en gång fallit offer för den turkiska brutaliteten – kurdiska städer som Cizre, Gever, Diyarbakir, Nisebin och Sur har attackerats. I dessa städer råder det undantagstillstånd och utegångsförbud vilket innebär att skadade och sjuka hindrats från att få vård. Situationen i Kurdistan kräver insatser från hjälporganisationer för att behandla dessa människor, tillförse de med det mest nödvändiga.

Sedan denna verksamhet grundats har man arbetat effektivt för att hjälpa och stötta fattiga människor i Kurdistan med olika projekt. Kurdiska röda solen arbetar med sina egna stadgar och egna principer. Kurdiska Röda solen har jobbat med två grundläggande uppgifter hittills:

Kurdiska Röda halvmånen och Röda solen är en av få frivilliga organisationer som arbetar i det kurdiska området i norra Syrien. Förhållandena i denna del av Syrien har lett till flera insamlingsaktioner de senaste åren.